Saturday, March 27, 2010

…Necazul cel mare X : Amintiri…

Străinul făcu un semn cu mâna și grupul de oameni se opri brusc din alergare. Cu fețele transfigurate de groază și efort susținut, răsuflau sacadat formând un cor bizar. Toți în afară de Străin, aținteau cu privirea pământul reavăn și negru. Acesta ținea în mană un lemn ce-i servea de sprijin…rănile nu-i erau complet vindecate, un tremur nervos îi cuprinsese bărbia, iar pe față avea impregnată o grimasă de durere. Se întoarse spre oamenii care abia mai puteau resipira, și după o analiză atentă începu să vorbească:

-Ce ați văzut acolo, de acum înainte veți vedea mereu. El nu cunoaște mila și acum, după mult timp, are libertate deplină. Nu i vă puteți împotrivi sub nici o formă, vă cunoaște mai bine decât voi înșivă. Și voi îl cunoașteți pe el, bine chiar…altfel nu ați fi rămas aici…

-O sa murim? întrebă o voce sfârșită.ExtremeShare_001

Străinul încercă să găsească pe cel ce articulase întreabrea, dar nu reuși. Zâmbi amar și sprijinit de toiagul de lemn, întoarse spatele oamenilor.

-Eu merg acolo unde a început totul…în “I”, zise el și începu să pășească, depărtându-se de oamenii ce-l priveau cu nehotărâre.

‘’De ce să-i las să fie îngroziți ? Nu e timpul pentru așa ceva. Ea mi-a zis că vremea asta va veni…nu am crezut…cum am putut să n-o ascult ? Mi-e atât de dor de ele…dar știu că trebuie să ajung la “I”, în curând măslinii vor începe să vorbească…

-Stai, oprește-te! Glasurile lor se auziră ca unul. Străinul se opri și se întoarse spre ei zâmbind. “E îngrozitor ce poate face spaima din oameni…” reflectă el, apoi continuă cu glas tare:

-Să mergem! Ar fi bine să ajungem în munți înainte de căderea nopții, S e pe urmele noastre iar slujitorul lui înaripat nu va întârzia să apară…haideți!

Însuflețiți de aceste vorbe, oamenii începură din nou să alerge. Fiecare se gândea la acea uriașă creatură care luase deja doi oameni dintre ei…sentimentul fricii le dădea aripi iar incertitudinea existenței le anula oboseala; curând în depărtare își făcură apariția piscurile munților îmbrăcați în zăpadă. Asfințitul picta zarea în roșu aprins iar Străinul își simți ființa cuprinsă de o nebănuită liniște…închise ochii.

“-Dragul meu! Daca ai fi văzut ce frumos a fost astăzi acolo! Toți acei oameni ne-au primit așa de bine în mijlocul lor…fetița și-a făcut o mulțime de prieteni noi, trebuie…trebuie să vii și tu!

-Am ieșit afară cât ați fost voi plecate și am adus tot ce aveai nevoie pentru bucătarie…draga mea “ei” așa sunt învățați să se poarte, ai grijă te rog.

-Dar e atât de nou și de deosebit! Am cântat împreună!

-Poți să te duci, dar…

-Știi, un om a deschis o carte și a început să vorbească de o vreme când totul, așa cum noi știm, va lua sfârșit.

Cu glas ușor ironic la inceput și vizibil iritat spre sfârsit, Străinul exclamă:

-Da…și tot atunci va veni unul care va face mult rău pe pământ și tot felul de astfel de povești…nu ar trebui să iei lucrurile astea în seamă, sper că nu voi fi nevoit să nu te mai las să mergi!

-Bine, zise femeia și o umbră trecu rapid pe fața ei…îl luă pe Străin în brațe și-i șopti la ureche, mă duc la bucătărie…joaca-te puțin cu cea mică.

Fetița aparu lângă ei și se ceru în brațele tatălui…îi povesti de prietenii ei cei noi și de cum au cântat împreună…mama ei zâmbi și plecă…ciripitul vesel al fetiței umplea întreaga casă, iar Străinul simți o căldură necunoscută învăluindu-i inima, se simțea vexat-soția și fica lui, cunoașteau acum o bucurie nouă, ce nu venea de la el, dar care reușise să le transfigureze profund. Căută în bibliotecă și găsi o carte groasă cu coperți negre…o deschise la întâmplare și citi:

”La început era Cuvântul și Cuvântul era…”

Un vijelios fâlfâit de aripi îl smulse din visare pe Străin, de nicăieri lângă ei apăru Madis. Oamenii îl înconjuraseră și-l strângeau în brațe nevenindu-le să-și creadă ochilor-îl crezuseră mort. Madis nu zicea nimic, buzele alungite într-un zâmbet forțat și ochii cu sclipiri metalice vorbeau parcă în locul lui. În acel moment Străinul știu…voi să strige, dar ceva îl lovi puternic între omoplați.

Căzu în genunchi și apoi îmbrățișă pietrișul ascuțit…

1 comment:

  1. Salut.
    Conea, esti interesat de un schimb de link-uri?

    ReplyDelete